‘t Bosje

Typerend voor De Haan-Wenduine zijn de beboste staatsduinen in totaal 157 ha.
Ze hebben een niet te verwaarlozen bosbouwkundige betekenis door hun ligging op nauwelijks 150 tot 700 meter van de zeelijn. De bomen staan in voortdurende strijd met natuurelementen – zout en zeewind – die hen niet zo gunstig gezind zijn.

Het ongeschonden houden van bossen is derhalve een zeldzaamheid. De bossen zijn doorkruist met talloze paden en wegeltjes. De beboste duinzone De Haan-Centrum-Vosseslag is eveneens merkwaardig als wandel- en natuuroord. Merkwaardig zijn ook de natuurreservaten de “Kijkuit” en de “Zandpanne”.